КОНТАКТЫ

                                                                                                                            Молдова,Бельцы,

                                                                                                                ул.Карачобану,150(авторынок Байдукова)

                                                                                                                       Тел.: + 373 694 65555

                                                                                                                       Тел.: + 373 687 94405

                                                                                                                    Email: rusyanio@gmail.com